Informatiebrief Coronavirus Lees verder

Onze expertise

Als Albero gezinshuizen kunnen we een beroep doen op verschillende vakspecialisten voor specifieke expertise. Ook hebben we een aantal gedragswetenschappers tot onze beschikking, waarmee we het volgende kunnen bieden:

Home Verwijzers Onze expertise
  • Psychologisch advies
  • Observatie & diagnostiek
  • Behandeling
  • Pedagogische ondersteuning

Psychologisch advies

We geven deskundig en zorgvuldig advies aan cliënten en hun naasten over verstandelijke beperking en/of psychiatrische problematiek. Daarnaast bieden we opvoedingsadvies en psycho-educatie aan ouders van kinderen met een beperking en/of ontwikkelingsstoornis.

Observatie & diagnostiek

Zorgvuldige en professionele observatie en diagnostiek helpt bij het vaststellen of ondersteuning nodig is en op welke wijze. Binnen Albero zorggroep is observatie (o.a. Video Home Training) en diagnostiek door gedragsdeskundigen mogelijk. Naast het eigen team van gedragsdeskundigen werken we nauw samen met diverse vakspecialisten en paramedische zorgverleners.

Behandeling

Albero zorggroep heeft een breed behandelaanbod voor haar cliënten. Zo bieden we o.a. cognitieve gedragstherapie, traumabehandeling, psychomotorische therapie, seksuele voorlichting, weerbaarheidstraining en zelfbeeldtraining. Verder hebben we een netwerk met verschillende externe behandelaren en deskundigen voor specialistische hulpvragen.

Pedagogische ondersteuning

Albero zorggroep kan pedagogische ondersteuning inzetten voor ouders met kinderen. De pedagogische hulpverlening biedt ouders handvatten in de ondersteuning van kinderen in hun ontwikkeling. De pedagogisch medewerker komt op huisbezoek om samen met ouders te onderzoeken wat er nodig is om te werken aan een optimale ontwikkeling van het kind. Op basis hiervan wordt er een plan gemaakt. Binnen Albero zorggroep werken we met de methode: één gezin, één plan.

Zoek, vind en waardeer zorgaanbieders op ZorgkaartNederland.nlAlbero is gewaardeerd op ZorgkaartNederland. Bekijk alle waarderingen of plaats een waardering

Heb je nog vragen?

Hier komt een antwoord?

De Betuwe dagbesteding heeft een gevarieerd aanbod van werk. Er zit altijd wel wat tussen dat je leuk vindt. We hebben werkzaamheden op een boerderij, grand café, zorgcentrum, creatief atelier, drukkerij, winkel en ga zo maar door. Binnen de mogelijkheden van je kunnen, kun je gaan doen wat je wilt. Om een goed beeld te krijgen van de verschillende werkzaamheden is het mogelijk om op elke locatie een paar dagen te gaan werken. Zo maak jij een bewuste keuze. Plezier in het werk, is namelijk het allerbelangrijkste.